۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قواعد عدد و معدود در عربی» ثبت شده است

فرهنگ سادۀ قواعد عربی (۱۱)؛ الإدغام، أربع، أربعة عشر، أربعون

ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

الإدغام

آمیختن یک حرف با حرف هم‌گون آن است و این تنها زمانی رخ می‌دهد که اوّلی ساکن و دومی متحرک باشد، مانند «شَدْدَ: شَدَّ».

أربع، أربعة عشر، أربعون

رک. العدد

  • شنبه ۱۷ مهر ۰۰

فرهنگ سادۀ قواعد عربی (۶)؛ أحد عشر، إحدی عشرة، أحرف الجواب

ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أحد عشر، إحدی عشرة

رک. العدد

أحرف الجواب

حروف جواب حروفی هستند که برای دلالت بر جملۀ محذوفِ جواب به کار می‌روند و جانشین آن می‌شوند. این حروف عبارت‌اند از «نَعَم»، «بَلیٰ»، «إي»، «أجَل»، «جَيرِ»*، «لا» و «كَلّا».


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).

  • دوشنبه ۸ شهریور ۰۰

فرهنگ سادۀ قواعد عربی (۴)؛ اثنا عشر، اثنان، اثنتان، و الأجوف

ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

اثنا عشر، اثنان، اثنتان

اعدادِ اثنان و اثنتان، و اثنین و اثنتین زیرمجموعۀ «ملحقات مثنی» هستند. اما عدد اثنا عشر توضیحات بخصوصی دارد که در بحث عدد به آن می‌پردازیم.

الأجوف

افعال معتل‌العین* را اجوف می‌نامند، مانند «سالَ»، «مالَ»، «حالَ».


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).

  • جمعه ۲۹ مرداد ۰۰