۳۴. دقت کنیم هیچ کلمه یا اصطلاحی صرفاً به لاتینی در متن نیاید. به‌عبارت‌دیگر، اگر لازم بود کلمه یا اصطلاحی به لاتینی در متن بیاید، باید حتماً صورت فارسی آن نیز داده شود تا بتوان در صورت لزوم، آن را در نمایه قرار داد.

۳۵. مراجعه‌کننده به‌هیچ‌وجه نباید به‌صِرف ندانستن صورت‌های دیگر یک نام، از دستیابی به اطلاعات دربارۀ آن محروم بماند. مثلاً در کتابی دربارۀ تاریح اسلام، نام حضرت محمد ممکن است به‌صورت‌های محمد، پیامبر، پیعمبر، فرستاده، مصطفی و رسول آمده باشد. همۀ این‌ها باید ذیل یک نام (مثلاً محمد) گرد آیند و بقیۀ صورت‌ها به آن ارجاع شوند و درنتیجه، شمارۀ تمام صفحات فقط ذیل محمد بیاید.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو