۳۱. این روزها «را»ی پس از فعل در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوی مردم زیاد شده است. اگر یکی از نشانه‌های سلامت نثر را نزدیکی آن به زبان گفتار بدانیم، باید در این باره تأمل کنیم.

۳۲. جلوگیری از بدخوانی جزو نقش‌های تعریف‌شدۀ ویرگول نیست. به‌طور کلی، نثر معیوب را نمی‌توان با نشانه‌گذاری اصلاح کرد.

۳۳. بااینکه در ایران قانون حق نشر چندان رعایت نمی‌شود، ویراستار وظیفه دارد در مواردی که احتمال شکایت وجود دارد، مواظب این مسئله باشد.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو