واقعاً چطور می‌توانید با خیال راحت به کسی بگویید «روز خوبی داشته باشی»؟

آن‌هم در‌حالی‌که می‌دانید تمام افکار و انگیزه‌های‌شان از یک نیاز بی‌پایان برای اجتناب از پوچی ذاتی هستی نسئت می‌گیرد؟


اوضاع خیلی خراب است، مارک منسن (سمانه پرهیزکاری)