ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، محمد امین ضنّاوی

اِبتِدائیَّة

جملۀ ابتدائیه یا مستأنفه (استینافیه) جمله‌ای است که یا در آغازِ سخن واقع می‌شود، مانند «إزعاجُ الرَّجُلِ لا يُحتَمَلُ»*، یا در میانۀ سخن، اما به‌نحوی جدا از جملات قبل، مانند «عَلَّمَني صَديقي حَفِظَهُ اللّهُ...»*. جملۀ ابتدائیه محلی از اعراب ندارد.


پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).