مسلماً خیلی اشراف‌مآبانه است که انسان از ناپاکیِ مردم پست و حقیر، و از جایی که این موجودات در آن جولان می‌دهند، اظهار نادانی و بی‌اطلاعی بکند.

ولی گاهی عکس این مطلب نیز کمتر اشراف‌مآبانه نیست: ملاحظه‌کردن و دقیق‌شدن در محل سکونت طبقۀ پست عوام و حتی با عینک و دوربین آن را معاینه‌کردن، ولی درعین‌حال وانمودکردن به اینکه دیدن این مردم نفرت‌آور مثل یک سرگرمی، مثل یک مضحکۀ مقدر، فقط برای سرگرم‌کردن تماشاچی‌هاست، این نیز اشراف‌مآبانه است.


قمارباز، فئودور داستایوفسکی (جلال‌ آل‌احمد)