۴. یکی از ارکان کار در تنظیم صفحات آغاز (و در طراحی کتاب به‌طور کلی) تقسیم کتاب است به صفحات فرد (با شمارۀ فرد) و صفحات زوج. برای کتاب‌هایی که از سمت راست باز می‌شوند (مثل کتاب‌های فارسی) صفحات فرد یا صفحات سمت چپ مهم‌ترند و اجزای اصلی صفحات آغاز را باید در صفحات فرد جای داد.

۵. حتی اگر نویسنده یا مترجمی در جوانی تمام حقوق نشر اثری را به‌علت بی‌تجربگی یا نیاز مادی شدید یکجا به ناشری واگذار کرده باشد، اخلاق حکم می‌کند که قبل از هر نوبت تجدید چاپ، ناشر قصد خود را به صاحب‌اثر اطلاع دهد. شاید تصحیحِ لازمی باشد که بایستی قبل از چاپ در متن انجام گیرد.

۶. کتاب نفیس به‌زعم ما کتابی است که ناشرْ خود آن را یک محصول استثنایی بداند و برای رساندن آن به سرحد کمال از هیچ‌گونه کوششی و خرجی فروگذار نکند. به‌عبارت‌دیگر کتابی است که همۀ دست‌اندرکاران در تمامی مراحل تهیه و تولید آن سنگ‌تمام بگذارند و حداکثر توانایی‌های خود را به کار گیرند. نشر این‌گونه کتاب‌ها از حوادث عالم نشر محسوب می‌شود و هر هفته و هر ماه اتفاق نمی‌افتد. به عقب که بنگریم، می‌بینیم تنها هر چند سال یک بار چنین کتاب‌هایی به منصۀ ظهور رسیده‌اند و کارنامۀ هرکدامشان را که مرور کنیم، می‌بینیم محصول چندین سال کار و کوشش پربار همراه با مرارت و خون دل‌ خوردن‌های جمعی انسان علاقه‌مند بوده است.

در گیرودار کتاب و نشر، کریم امامی (به‌کوشش عبدالحسین آذرنگ و ایران‌ناز کاشیان)