کنج‌کاوی‌های مترجمانه و خرده‌بینی‌های ویراستارانه

«آسمان‌غرنبه» ترکیبی است از «آسمان» به‌معنای فضای بی‌پایان و نیلگون که بالای سر ما دیده می‌شود (عمد) و «غرنبه» به‌معنای بانگ، فریاد، خروش (عمد). برخی به‌غلط آن را «آسمان‌قرمبه» یا حتی «آسمان‌قلمبه» می‌گویند و می‌نویسند.