ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، محمد امین ضنّاوی

الإثبات

اگر کسی چیزی را ثابت کند و بر آن صحه بگذارد، یعنی به وجود آن حکم کند، سخنش از نوع اثبات است، مانند «الدَّرسُ مُهِمٌّ» که جمله‌ای است مثبت. متضاد اثبات نیز نفی است، مانند «الاحتيالُ لا يَنفَعُ»* که جمله‌ای است منفی.


پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).