گزیده‌ای از منابع مرتبط با زبان و ادبیات

الف. کتاب‌ها

۱. غلط ننویسیم، ابوالحسن نجفی

۲. نکته‌های ویرایش، علی صلح‌جو

۳. دست‌نامۀ ویرایش، بهروز صفرزاده

۴. ...

 

ب. مقاله‌ها

۱. ...


ملاحظه: این گزیده‌ها را به‌هیچ‌وجه نباید جایگزین خود کتاب‌ها یا مقاله‌ها دانست. به‌عبارت‌دیگر، خواندن این‌ها هیچ‌گاه شما را از مراجعه به منابع اصلی بی‌نیاز نمی‌کند. درعین‌حال، خواندنشان برای آشنایی با فضای کلی این منابع، بی‌فایده نیست.