الف. کتاب

۱. خصوصی‌گرایی و جهانی‌گرایی در اندیشۀ اسلامی معاصر، طاها جابر العلوانی، انتشارات ترجمان علوم‌انسانی، زمستان ۹۶ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

ترجمه با نظارت دکتر مسعود فکری (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران)

متن اصلی: الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي، ۲۰۰۳.

۲. سازمان داعش؛ بحران سُنی و نبرد بر سر جهادگرایی جهانی، حسن ابو هنیه و محمد ابو رمان، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، بهار ۹۸ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

ترجمه با همکاری دکتر حسن بشیر (عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام)

متن اصلی: تنظيم الدولة الإسلامية الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية، مؤسسة فردريش إيبرت، ۲۰۱۵.

۳. جامعۀ ما در اندیشه و آثار شهید سیدمحمدباقر صدر، سیدمنذر حكيم، انتشارات سروش، بهار ۹۹ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

ترجمۀ گروهی زیر نظر دکتر مسعود فکری

متن اصلی: مجتمعنا في فكر وتراث الشهيد السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، ۲۰۱۲.

۴. سند مدینه؛ مطالعاتی درباب پایه‌ریزی قانون‌گذاری در اسلام، عبد الأمير زاهد، انتشارات سازمان سمت، بهار ۱۴۰۰ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

ترجمه با همکاری دکتر طاهره‌سادات میرفخرائی، زیر نظر دکتر مسعود فکری

متن اصلی: وثيقة المدينة المنورة دراسات في التأصيل الدستوري في الإسلام، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ۲۰۱۴.

۵. مفاهیم قرآنی، محمد احمد خلف‌الله، نشر نی، در دست چاپ (دریافت صفحات اولیۀ کتاب)

با مقدمۀ دکتر محسن آرمین

متن اصلی: مفاهيم قرآنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ۱۹۸۴.

ب. مقاله

۱. «بیرون از دانشگاه چه سرنوشتی در انتظار فلسفه است؟»، وبگاه ترجمان، خرداد ۹۵ (مشاهده) (بازنشر در روزنامۀ اطلاعات)

۲. «نازپروردگان در آستانۀ خراب‌کاری»، وبگاه میدان، آذر۹۵ (مشاهده)

۳. «سرمایه‌داریِ مدرسه»، وبگاه میدان، خرداد ۹۷ (مشاهده) (بازنشر در وبگاه رادیو زمانه)

(آخرین به‌روزرسانی: ۲۳شهریور۱۴۰۰)