بااینکه سخن به‌لطفِ آب است

کم‌گفتن هر سخن صواب است

آب ارچه همه زلال خیزد

از خوردن پر ملال خیزد

نظامی

 

گفتنک؛ گزین‌گویه‌هایی که موقع مطالعۀ خواندنی‌های مختلف برچیده‌ام

۲اردیبهشت۹۸

س.م.م


پی‌نوشت: بازنشر لزوماً به‌معنای تأیید نیست؛ بیشتر، گشودن مجالی است برای تفکر.