بااینکه سخن به‌لطفِ آب است

کم‌گفتن هر سخن صواب است

آب ارچه همه زلال خیزد

از خوردن پر ملال خیزد


گفتنک؛ گزین‌گویه‌هایی که موقع مطالعۀ خواندنی‌های مختلف برچیده‌ام

۲اردیبهشت۹۸

س.م.م


پی‌نوشت: بازنشر متون گشودن مجالی است برای تفکر و به‌معنای تأیید نیست.