فرهنگ سادۀ قواعد عربی (۶)؛ أحد عشر، إحدی عشرة، أحرف الجواب

ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أحد عشر، إحدی عشرة

رک. العدد

أحرف الجواب

حروف جواب حروفی هستند که برای دلالت بر جملۀ محذوفِ جواب به کار می‌روند و جانشین آن می‌شوند. این حروف عبارت‌اند از «نَعَم»، «بَلیٰ»، «إي»، «أجَل»، «جَيرِ»*، «لا» و «كَلّا».


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).

  • دوشنبه ۸ شهریور ۰۰

واگویه‌ها (۵)؛ گزیده‌ای از کتاب نکته‌های ویرایش (۵)

۱۳. خط همواره ثابت و تلفظ متغیر است. به همین دلیل است که ما اکنون واژۀ «خواهر» را به‌رغم بی‌نقش‌بودن حرف واو ازلحاظ تلفظ، همچنان با واو می‌نویسیم تا حافظۀ بصری‌مان به هم نخورد.

۱۴. وقتی دربارۀ کسی می‌نویسیم، باید یک بار در همان اوایل مقاله یا فصل کتاب، نام او را کامل (نام و نام خانوادگی، مثلاً ویلیام شکسپیر) بیاوریم، اما در نوبت‌های بعدی باید دقت کنیم که فقط نام خانوادگی او را بنویسیم. این موضوع در نوشته‌های غربی رعایت می‌شود، اما نویسندگان ایرانی کمتر به آن توجه دارند. [...] بنابراین اگر در مقاله‌ای این اتفاق افتاده باشد، وظیفۀ ویراستار است که آن را اصلاح کند.

۱۵. ویرایش فقط گرفتن غلط نیست؛ دیدن کمبودها هم هست.

نکته‌های ویرایش (چاپ دوم از ویراست دوم)، علی صلح‌جو

  • يكشنبه ۷ شهریور ۰۰

مرور ویرایشی (۵)؛ ترجمۀ حرف «بـ»

مرور ویرایشیِ ترجمه‌های موجود از ادعیۀ قرآنی

۵. رَبَّنا وَلَا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ

(بقره: ۲۸۶)

حروف جر در زبان عربی را گاه می‌توان با همان معنای معروف به فارسی برگرداند؛ مانند «جِئتُ مِنَ المَدرَسَةِ» که در آن «مِن» را «از» ترجمه می‌کنند: «از مدرسه آمدم.» اما گاه در ترجمه باید از معنای شناخته‌شدۀ این حروف فاصله گرفت؛ مانند «دَنَوتُ مِن أحمَدَ» که در آن «مِن» را «به» ترجمه می‌کنند: «به احمد نزدیک شدم.» گاه نیز باید جار و مجرور را به‌شکل مفعولی ترجمه کرد؛ مانند «سَخِرتُ مِن صَديقي» که به این‌صورت به فارسی برگردانده می‌شود: «دوستم را مسخره کردم.» البته عکس این نیز صادق است، یعنی گاه در ترجمۀ مفعول به فارسی از حرف اضافه بهره می‌برند. همچنین گاه جار و مجرور را به‌شکل ترکیب اضافی ترجمه می‌کنند و چه‌بسا «باید» چنین کرد.

  • شنبه ۶ شهریور ۰۰

عربی‌های فارسی (۵)؛ كأسًا

عربی‌های حافظ (۵)

۱. ألا يا أيُّها السّاقي أدِر كَأسًا وَناوِلها

۶. كأسًا: «كأس» را پیاله‌ای دانسته‌اند که در آن نوشیدنی (به‌طور خاص، شراب) باشد، چنانکه گفته‌اند: «لا تُسَمَّى الكَأسُ كَأسًا إلّا وَفيهَا الشَّرابُ» (مخص) یا «القَدَحُ ما دامَ فيهِ الخَمرُ» (وسط).
گاه نیز این واژه را در حالی به کار می‌برند که مراد نه خودِ پیاله بلکه محتوای آن است که در این‌صورت کاربردی مجازی است. راغب می‌گوید: «الإناءُ بِما فيهِ مِنَ الشَّرابِ، وَسُمّيَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِانفِرادِهِ كَأسًا. يُقالُ: ’شَرِبتُ كَأسًا‘» (رغب)؛ («كأس» ظرف و شرابِ داخل آن است. هریک از این دو (ظرف و نوشیدنی) را به‌تنهایی «كأس» نامیده‌اند. می‌گویند: «پیاله‌ای نوشیدم» [که طبعاً مراد نوشیدنِ خود پیاله نیست، بلکه محتوای آن است].)

تکمله: دربارۀ جنسیت در واژۀ «كأس»

ویرایش: ۶شهریور۱۴۰۰، ۹شهریور۱۴۰۰

  • چهارشنبه ۳ شهریور ۰۰

فرهنگ سادۀ قواعد عربی (۵)؛ أحاد

ترجمۀ مدخل‌هایی از المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، اثر محمد امین ضناوی

أُحاد

مانند «أتَوا أُحادَ»* یا «أُحادَ أُحادَ» که هم‌معنای «واحدًا واحدًا» است. منصوب‌بودن این واژه به‌خاطر نقش آن، حال، است. نیز این واژه غیرمنصرف است و تنوین نمی‌گیرد، چراکه صفت معدول* از عدد «واحد» است.


* پاورقی توضیحی (بعدها در نسخۀ کامل).

  • سه شنبه ۲ شهریور ۰۰