هیچ بی‌خدایی در سنگر نیست

ایمان مذهبی همیشه مایۀ سردرگمی من بوده است.

از وقتی یادم هست‌، آشکارا عقیده داشته‌ام که مذاهب پدید آمده‌اند تا از اضطراب‌های بشری ما بکاهند و تسکینمان دهند. یک بار وقتی دوازده‌سیزده‌ساله بودم و در خواربارفروشی پدرم کار می‌کردم، با یک سرباز جنگ جهانی دوم که تازه از جبهۀ اروپا برگشته بود، دربارۀ تردیدم به وجود خدا حرف زدم.

او در پاسخ، تصویر چروک‌خورده و رنگ‌ورورفته‌ای از مریم باکره و مسیح به من داد که در طول اشغال نورماندی با خود نگه داشته بود.

گفت: «برش گردون، پشتش رو بخون، بلند بخون.»

خواندم: «هیچ بی‌خدایی در سنگر نیست.»

آهسته و در حالی که با ادای هر کلمه، انگشتش را برایم تکان می‌داد، تکرار کرد: «درسته، هیچ بی‌خدایی در سنگر نیست. خدای مسیحی، خدای یهودی، خدای چینی، هر خدای دیگری، بالاخره یک خدایی لازمه! بدون خدا نمی‌‌شه جنگید.»


مامان و معنی زندگی، اروین د.یالوم (سپیده حبیب)

  • جمعه ۶ ارديبهشت ۹۸

کمال‌گرایی دست‌نیافتنی است

آنچه در کمال‌گرایی بیشتر مطرح است، نظر دیگران است.

کمال‌گرا می‌خواهد در دید دیگران کامل و بی‌نقص جلوه کند.

کمال‌گرایی حتی از این نظر هم هدفی دست‌نیافتنی است؛ چراکه دید دیگران، صرف‌نظر از سعی و تلاش ما، خارج از کنترل ماست.

 

موهبت کامل‌نبودن، برنی براون (اکرم کرمی)

  • پنجشنبه ۵ ارديبهشت ۹۸

خوشبختی بی‌غیرتی است

شماها بی‌غیرتید؛ چون می خواهید خوشبخت باشید... من خوشبختی را قبول نمی‌کنم.

خوشبختی برای احمق‌ها، برای دهاتی‌ها و سگ‌ها، برای پرولتاريا و بورژوازی خوب است.

من یک انسان آزادم. من نمی‌خواهم بندۀ خوشبختی باشم.

خوشبختی‌ها همه از یک قماش است. به‌محض اینکه خوشبخت شدی، از زندگی لذت بردی، دیگر فاتحۀ عصیان و یاغیگری خوانده می‌شود.

هرجا که خوشبختی باشد، شورش نیست. جرئت دارید بگویید دروغ است.

خوشبختی افیون جامعه است، رکود است.

فقط بدبختی باعث ترقی است. مهمیزی است که آدم را جلو می‌برد. اگر می‌توانید، ثابت کنید که دروغ است.


خداحافظ گاری کوپر، رومن گاری (سروش حبیبی)

  • چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۹۸

با خشونت نمی‌شود

آقایان عزیز، اگر با خشونت و تصلب بخواهیم مردم را به حفظ حدود خود مجبور سازیم تا [اینکه] در برابر ما 

آزادی رفتار

و آزادی گفتار

و آزادی سؤال و مناقشه و مباحثه

نداشته باشند، خود را از حقیقت دور، و معالجات فرضی و خیالی و پیشنهادهای تخیلی کرده‌ایم.

مصلح، قبل از هرچیز باید واقعیت‌ها را هرچه هم تلخ باشد، درک کند.


نای و نی، سید موسی صدر

  • سه شنبه ۳ ارديبهشت ۹۸

گذشته‌ها نگذشته

الهی، تابه‌حال می‌گفتم گذشته‌ها گذشت.

اکنون می‌بینم که گذشته‌هایم نگذشت؛ بلکه همه در من جمع است.

آه آه از یوم جمع.


الهی‌نامه، حسن حسن‌زادهٔ آملی

  • دوشنبه ۲ ارديبهشت ۹۸