زندگی به من آموخته است آنچه دربارۀ ازیادبردن گذشته می‌گویند درست نیست، چون گذشته با سماجت، راه خود را باز می‌کند.

 

بادبادک‌باز، خالد حسینی (مهدی غبرایی)